TrueCorp        TrueMove        TrueOnline        TrueVisions        TrueLife+        TrueLife
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มทรู จับมือ 7-Eleven อำนวยความสะดวกช่วงวิกฤตน้ำท่วม เปิดฟรี
“WiFi by TrueMove H” ให้ประชาชนออนไลน์ไร้สาย ที่ร้าน 7-Eleven
กว่า 2,500 สาขา ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
กรุงเทพฯ 30 พฤศจิกายน 2554 – 7-Eleven โดยนายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
(ที่ 3 จากซ้าย)
และนายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
(ที่ 2 จากซ้าย) ผสานความร่วมมือ กับกลุ่มทรู
โดย นายนพปฎล เดชอุดม หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการเงิน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
(ที่ 3 จากขวา) และนายสุภกิจ วรรธนะดิษฐ์ หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ด้านการพาณิชย์ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด
(ที่ 2 จากขวา) เปิดบริการฟรี
“WiFi by TrueMove H” ความเร็วสูงสุด 8Mbps 15 นาที / วัน ให้ประชาชน
เชื่อมต่อและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านอุปกรณ์สื่อสารทุกประเภทที่สามารถรองรับ WiFi คุณภาพสูง ได้ที่ 7-Eleven กว่า 2,500 สาขา
ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีสัญลักษณ์ “WiFi by TrueMove H”
ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2555 มั่นใจเพิ่มความสะดวกและอิสรภาพในการสื่อสาร
ช่วงวิกฤตน้ำท่วม
นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น กล่าวว่า การให้บริการใช้ฟรี WiFi แก่ลูกค้าในทุกชุมชน
ที่ร้าน 7-Eleven จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้าประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้สามารถรับส่งข้อมูล
ข่าวสารและ ติดต่อกับญาติมิตรหรือหน่วยงานต่างๆได้อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับลูกค้าที่มีการใช้บริการข้อมูลผ่านอุปกรณ์สื่อสารไร้สายซึ่งมีปริมาณมากขึ้น
นอกจากนี้ยังตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ซึ่งปัจจุบันกลุ่มทรูเป็นผู้นำ และมีจุดให้บริการ WiFi มากที่สุดในประเทศ

นายนพปฎล เดชอุดม หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการเงิน บมจ.
ทรู คอร์ปอเรชั่น
เปิดเผยว่า กลุ่มทรู ในฐานะผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม ตระหนักถึงความเดือดร้อนด้านการสื่อสารของประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ยังต้องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และจำเป็นต้องติดต่อสื่อสารให้ได้สะดวกเหมือนที่เคยเป็นมา จึงผสานความร่วมมือกับ 7-Eleven ผู้นำร้านค้าสะดวกซื้อ ที่มีสาขากระจายทั่วทุกชุมชน เพิ่มช่องทางติดต่อสื่อสาร ให้ประชาชนสามารถออนไลน์ไร้สายบนโครงข่ายคุณภาพสูง WiFi by TrueMove H ความเร็วสูงสุด 8 Mbps โดยพร้อมให้ใช้งานฟรี 15 นาที / วัน ซึ่งให้ประชาชนทั่วไปสามารถเชื่อมต่อโลกออนไลน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ที่รองรับ WiFi ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2555
   
 
ลูกค้า 7-Eleven ใช้ “WiFi by TrueMove H” ฟรี 15 นาที / วัน / เครื่อง / 1 คน โดยลงทะเบียน ดังนี้
  1. เปิดสัญญาณรับ WiFi จากอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งาน
  2. คลิกสัญลักษณ์ WiFi เพื่อเชื่อมต่อ โดยเลือกไปที่ @TRUEWIFI
  3. เปิดหน้าต่างอินเทอร์เน็ต (Internet browser) จะแสดงหน้าจอสำหรับ Login
  4. กด เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ใช้ WiFi by TrueMove H ฟรี 15 นาที/วัน/เครื่อง/คน ที่สาขา 7-Eleven ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่มีสัญลักษณ์
    WiFi by TrueMove H เท่านั้น
  5. ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับการลงทะเบียน จากนั้นกรอกข้อมูลตามรายละเอียดให้ครบและกดยืนยัน (Confirm)
  6. ยืนยันชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password)
  7. เริ่มใช้งาน WiFi by TrueMove H ด้วยชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้ลงทะเบียนไว้

หลังจากลงทะเบียนครั้งแรกแล้ว การใช้งานครั้งต่อไป ไม่ต้องลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ เพียงใส่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password)
เท่านั้น ผู้สนใจดูรายละเอียดเงื่อนไขการใช้งาน  WiFi by TrueMove H ฟรี 15 นาที/วัน/เครื่อง/คน ที่สาขาของ 7-Eleven ที่มีสัญลักษณ์
“WiFi by TrueMove H” หรือ www.truewifi.net หรือทรูมูฟแคร์ โทร.1331
 
 
 
 

 

 
 
 
 
About
 
Buy Wi-Fi
 
 
 
Why Wi-Fi by TrueMove
 
Find Hotspots
Location Search
International Roaming
Our Partner
 
 
Apply for Partner
What's best for you
Our Partner
Apply Location Partner
Apply Dealer Partner
 
Entertainment & App
Device Update
Application
Privilege
 
 
News
 
Support
Technical Support
True Care Chat
Check Usage
Top up
Change Password
Check Balance
 
 
Contact Us
 
Business
Business Package
Business Solution
Support