TrueCorp        TrueMove        TrueOnline        TrueVisions        TrueLife+        TrueLife
 
 
 
 
 
กลุ่มทรู ควงคู่ กสิกรไทย ติดสปีดออนไลน์ไร้สายเต็มร้อย สัมผัสชีวิตอิสระได้เหนือใคร กับนวัตกรรม "Ultra Wi-Fi by TrueMove H" ที่ KBank
Post date : 25 ตุลาคม 2554
 
กลุ่มทรู ย้ำภาพผู้นำโมบายล์ ไฮสปีด อินเทอร์เน็ต และโครงข่าย Wi-Fi ที่ใหญ่ที่สุด ผนึกกำลัง ธนาคารกสิกรไทย ผู้นำบริการด้านดิจิตอลแบงกิ้ง เติมความคุ้มค่าให้ลูกค้าสัมผัสนวัตกรรมเทคโนโลยีไร้สาย "Ultra Wi-Fi by TrueMove H" ความเร็วสูงสุด 100 Mbps ที่ธนาคารกสิกรไทยพันธมิตรสถาบันการเงินแห่งแรกของกลุ่มทรู เพิ่มชีวิตอิสระ FREE YOU ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ให้ลูกค้าที่มาทำธุรกรรมการเงิน ใช้ชีวิตออนไลน์ไฮสปีดไร้สายได้ตลอดเวลา ไม่พลาดทุกการสื่อสารในโลกยุคดิจิตอล
 
 
<< Back
 
 
 

 
 
 
 
 
About
 
Buy Wi-Fi
 
 
 
Why Wi-Fi by TrueMove
 
Find Hotspots
Location Search
International Roaming
Our Partner
 
 
Apply for Partner
What's best for you
Our Partner
Apply Location Partner
Apply Dealer Partner
 
Entertainment & App
Device Update
Application
Privilege
 
 
News
 
Support
Technical Support
True Care Chat
Check Usage
Top up
Change Password
Check Balance
 
 
Contact Us
 
Business
Business Package
Business Solution
Support