ลงทะเบียนโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567 พร้อมอัปเดตเงื่อนไขล่าสุด

โครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567 กับโครงการมีหนี้นอกบอก ธ.ก.ส.

ในปี 2567/2024 ก็เรียกได้ว่าเป็นภาวะซึมยาวหลังจากที่เกิดการระบาดโรคไวรัสโควิดที่่โรควิดที่่โรคไวิดที่่่รคไวรัสโควิดที่่่ก ��่านมาทําให้หนี้ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้การติดหนี้นอกระบบก็สูงขึ้นตา มเช่นกันและหลายคนไม่มีเงินจ่ายหนี้นอกระบบเกิดภาวะความเครียดไม่มีเงินใช้หุ �ี้นอกระบบ ทั้งนี้การเป็นหนี้นอกระบบปรึกษาใครได้บ้าง โดยที่ผ่านมาหากใครที่เป็นหนี้ไม่มีทางออก หน่วยงานของรัฐหรือแม้แต่มูลนิธิช่วยปลดหนี้นอกระบบก็ได้มีการให้บรบร้ ��การช่วยเหลือและให้คําปรึกษาเพื่อหาทางออกร่วมกันสําหรับคนที่อยากปลดหนี้ และล่าสุด ธ.ก.ส. ได้เปิดโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567 โดยรายละเอียดเปปกย ��นอย่างไรไปดูกัน สําหรับโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567 เป็นโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567ธนาคารได้เตรียมวงเงินสินเชื่อกว่า 1,000 ล้านบาทเพื่อให้นำไปใช้หนี้สินเดิมหรือจะลงทุนหรือสร้างอาชีพสร้างรายได้โดยให้วงเงินกู้เพื่อชำระหนี้ภายนอกหรือหนี้นอกระบบไม่เกิน 200,000

บาท และให้วงเงินกู้สำหรับการรักษาที่ดินไม่ว่าจะเป็นการจำนองขายฝากหรือใช้ที่ดินในการประกันหนี้สูงถึง 2.5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 5% และหากชำระหนี้ดีอัตราดอกเบี้ยก็จะลดเหลือ 4%, 3%, 2% ตามลำดับ และมีระยะเวลาชำระหนี้สูงสุด 20 ปี แต่ถ้าหากกู้เพื่อรักษาที่ดินในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคารและมีระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 12 ปี

ใครเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567 กับ ธ.ก.ส. ได้บ้าง

หากใครที่อยากปลดหนี้โดยการเข้าร่วมโครงการ “มีหนี้นอกบอก ธ.ก.ส.” ปี 2567/2024 ไปดูรายละเอียดและเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือหนี้นอกร้นอกรโครงการช่วยเหลือหนี้นอกรร้นอกรรโคอหนี้นอกร้นอกรรช่วยเหลือหนี้นอกรรงรฐ ��บบ 2567 กัน สําหรับผู้ที่จะขอสินเชื่อปิดหนี้นอกระบบกัโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567 เพียงเป็นเกษตรกรหรือคนในครอบครัวติดหนี้นอกระบบที่ไซ �่มีเงินจ่ายหนี้นอกระบบและอยากปลดหนี้โดยหนี้ที่ว่าน ี้จะต้องไม่ใช่หนี้จากสถาบันการเงิน ทั้งนี้จะต้องเป็็๋ ��ผู้ที่มีความสามารถในการสร้างรายได้หรือมีรายได้ที่

เพียงพอต่อการจ่ายชำระหนี้ นอกจากนี้แล้วผู้ที่สมัครร่วมโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567 เป็นผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไปจะต้องมีทายาทหรือคนในครัวเรือนเป็นลูกหนี้ร่วมกันอย่างน้อย 1 คนนั่นเอง

ลงทะเบียนโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567 กับ ธ.ก.ส.

สำหรับวิธีปลดหนี้นอกระบบกับโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567 นี้ หากตรวจสอบแล้วว่าตัวเองมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขของธนาคารก็สามารถที่จะลงทะเบียนโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567 นี้ได้ง่าย ๆ ผ่านทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ของโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธ.ก.ส. หรือจะลงทะเบียนผ่านทาง LINE ID : BAAC Family โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2567 โ ดยจะต้องเตรียมข้อมูลเพื่อลงทะเบียนคือ บัตรประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรุ �อที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์มือถือของตนเองและภาระหนี้นอกระบบท ั้งหมดหลังจากนั้นก็รอให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อดําเนินการต่อไปนั่นเอง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top