โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้างเช็คเลย! ส่องเอกสารการโอนที่ดินผู้ซื้อผู้ขาย

โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้างและสามารถโอนที่ดินออนไลน์ได้ไหม

สำหรับการเตรียมตัวที่จะไปโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้างนั้นต้องขอบอกว่าการโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง 2566 นี้ นับว่ามีข่าวดีมากสำหรับคนที่กำลังจะทำนิติกรรมสัญญาจดทะเบียนที่ดินโดนกรมที่ดินได้พัฒนาระบบการโอนที่ดินออนไลน์ได้แล้วโดยเริ่มนำร่องใช้ในกรุงเทพแล้วรวมถึง 17 สาขาด้วยกันเช่นเขตบางเขน, เขตบางกอกน้อย, เขตดอนเมืองโดยให้ทุกคนได้ทำการโอนที่ดินได้ง่ายกว่าเดิมมากเลยทีเดียวเพราะการโอนที่ดินออนไลน์ผ่านระบบ e-QLands ซึ่งแอปนี้สามารถทำการตรวจสอบและเช็คได้ว่าถ้าคุณจะไปทำการโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้างและสามารถทำการจองคิวการโอนที่ดินซื้อขายหรือการทำนิติกรรมอื่น

กับกรมที่ดินได้เลยเพียงคุณดาวน์โหลดแอปขึ้นมาเก็บไว้บนโทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้ได้ทั้งระบบ Android และระบบ IOS ช่วยให้สะดวกเป็นอย่างมากในการไปโอนที่ดิน และคุณจะทราบว่าจะต้องใช้เอกสารโอนที่ดินโดยระบบออนไลน์ยังได้ทำการพัฒนาให้ครอบคลุมไปทั่วประเทศเพื่อให้คุณทราบว่าการโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้างครบจบในแอปเดียวรู้หมดว่าจะต้องใช้อะไรบ้าง

เอกสารโอนที่ดินให้ลูกหรือการโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง?

โอนที่ดินต้องใช้เอกสารอะไรบ้างสำหรับใครที่ต้องการจะโอนที่ดินให้ลูกให้เตรียมเอกสารโอนที่ดินให้ลูกที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยการที่จะโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้างโดยจะมีเอกสารโอนที่ดินในส่วนของผู้โอนคือคุณพ่อและคุณแม่ให้ใช้เอกสารเช่นโฉนดที่ดินฉบับจริง, บัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้านของคุณพ่อและคุณแม่รวมถึงใบทะเบียนสมรสและถ้าหากว่าผู้โอนคนใดคนหนึ่งไม่สามารถไปโอนให้ได้ให้ใช้สำเนาพร้อมเซ็นรับรองใบยินยอมของคู่สมรสไปแทนได้เลย และถ้าถามว่าเอกสารของผู้รับโอนนั้นให้ใช้อะไรบ้าง?โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้างในส่วนเอกสารของผู้รับโอนให้ใช้บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้านตัวจริงหากผู้รับโอนไม่ได้ไปก็สามารถนำเอกสารสำเนาบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นสำเนารับรองถูกต้องพร้อมกับเอกสารใบมอบอำนาจหรือ ท.ด.21, บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจไปด้วยก็จะสามารถทำการโอนที่ดินให้ลูกได้เลย

โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้างสำหรับการโอนที่ดินเพื่อซื้อขาย

โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง 2566 สำหรับใครที่ต้องการโอนที่ดินซื้อขายโดยจะมีทั้งนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา และการโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้างสำหรับบุคคลธรรมดาให้ใช้เอกสารการโอนที่ดินผู้ซื้อบุคคลธรรมดาเช่นเอกสารบัตรประชาชน, สำเนาพร้อมกับการลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง, ใบเปลี่ยนชื่อสกุลสำหรับคนที่เคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลถ้ามีต้องนำไปด้วย และถ้าจะโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้างในการโอนโฉนดที่ดินนั้น สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือทะเบียนบ้านและสำเนาพร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และในการโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้างก็คือหนังสือมอบอำนาจ (ทด.21) สำหรับคนที่ไม่ได้ไปดำเนินการด้วยตนเองจำเป็นจะต้องมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปทำแทนโดยให้ใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจจะต้องนำไปด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top